FAQ

De visumaanvraag centrum biedt verschillende mogelijkheden om onze klanten te bedienen. Je kan:

 • Een afspraak maken via het online applicatie-systeem;
 • Bel een van dezenummers op de website en maak een afspraak met de steun van een medewerker;
 • Bezoek het visum aanvraag centrum persoonlijk.

Ja. In dit geval moet u een, naar behoren afgegeven, volmacht van de aanvrager indienen, die u het recht verleent zijn documenten in te dienen.

Hoeveel aanvragen moet ik creëren in het online afsprakensysteem op de website en welke informatie moet worden vermeld?

Lees de voorwaarden voor het gebruik van het online applicatie systeem:

Afspraaktijd is gemaakt voor een kandidaat met een set van documenten voor één persoon.

Informatie van de aanvrager moet worden ingevuld in de aanvraag, ookal word de aanvraag gedaan door een ander persoon. Als u voor meedere personen de documenten in wilt dienen, moet u voor elk persoon een aparte afspraak maken en voor elk persoon de juiste informatie invoeren.

Nee. Volgens de wetten van de Russische Federatie, kunt u geen twee geldige visa in uw paspoort hebben.

Als u een geldig visum in uw paspoort heeft (bijvoorbeeld een ongebruikte enkel of dubbel-entry visum, waar u het land slechts één keer in mag, of een ongebruikte meervoudig visum), raden wij u aan een nieuw visum aan te vragen vanaf 10 dagen voor de vervaldatum en niet eerder.

Informatie over de soorten visa kunt u vinden op de website van het Russisch Visa Centrum in de sectie “Type visum“.

Uw verzekering moet de kosten vergoeden in verband met onverwachte ziekte of  een ongeval in het buitenland:

 • Betaling voor ambulances, ziekenhuizen en medische behandeling en medicatie;
 • Vervoer van de patiënt naar het thuisland;
 • Onderdak en kosten van levensonderhoud van de persoon die met de verzekerde meereist;
 • Bij een ongeval met dodelijke afloop, de kosten van de begrafenis in het buitenland of de terugkeer van het stoffelijk overschot naar het thuisland.

U moet kunnen bewijzen dat u een zorgverzekering heeft om een visum voor de Russische Federatie te verkrijgen.

De zorgverzekering moet geldig zijn voor het gehele grondgebied van Rusland voor de volledige visum periode.

Burgers die jaarlijks meerdere visa aanvragen moeten een verzekering voor de eerste reis kunnen tonen.

Een HIV-test is nodig voor de aanvragers van een werk of een studie visa, (een-, twee- of multi-entry), en de aanvragers die een officiële uitnodiging van de Federale Migratie Dienst (FMS RF) hebben ontvangen, aangezien deze visa in Rusland kunnen worden verlengd.

Van de volgende documenten worden alleen de originele documenten geaccepteerd:

 • Paspoort, geldig voor ten minste zes maanden na de vervaldatum van het visum (1,5 jaar vanaf de datum van het visum voor een werk of studie visa);
 • aanvraag van een visum, geprint en ondertekend met de hand. Handtekening moet overeenkomen met die van het paspoort;
 • Foto;
 • De uitnodiging van het uitnodigende bedrijf voor multiple entry werkvisum. Uitnodigingen voor privé-visa, meerdere studie visa, humanitaire visa en zakelijk visum moeten worden afgegeven door de Federale Migratie Dienst van de Russische Federatie (FMS), de originele uitnodigingen zijn nodig bij de aanvraag;

Opmerking: Het Consulaat behoudt zich het recht voor de aanvrager te vragen om de oorspronkelijke documenten, zelfs als er al een kopie exemplaar is ingediend.

Een visum voor binnenkomst in de Russische Federatie is niet vereist voor de burgers van de landen die een wederzijds akkoord over de annulering of de vereenvoudiging van de visumregeling met Rusland hebben ondertekend.

In de regel is een visum niet vereist indien het gaat om een korte trip (niet meer dan 90 dagen van de 180 dagen in een jaar). In het geval van een langer verblijf in Rusland, is een geschikt lange-termijn visum nodig.

Ook is een visum niet vereist voor een verblijf waarvan het vertrek binnen “72 uur zonder een visum” is (met de veerboot).

Buitenlanders, die na het reizen door het grondgebied van Rusland naar de landen van de douane-unie (Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië) reizen, zijn verplicht, in overeenstemming met de wetten van de Russische Federatie, om het Russisch Transit visum te verkrijgen indien zij geen burgers zijn van landen die in aanmerking komen voor het reizen naar Rusland zonder visum, in overeenstemming met de huidige bilaterale overeenkomsten.

Niet-EU-burgers mogen alleen een Russisch visum aanvragen met een toeristische uitnodiging, uitgegeven door de Federale Migratie Dienst van de Russische Federatie of het ministerie van Buitenlandse Zaken (tenzij anders is overeengekomen door internationale verdragen van de Russische Federatie).

In het geval van Nederland, zoals thuisland registratie, wordt vermeld in de uitnodiging, moeten de documenten die een legaal verblijf in Nederland bewijzen worden voorgelegd.

De burgers van de migratie gevaarlijke landen kunnen alleen persoonlijk een aanvraag voor een visum doen en alleen als ze een Nederlands verblijfsvergunning en de tickets voor de terugreis kunnen tonen.

Alle aanvragers van de genoemde landen zijn verplicht tot het invullen van de visumaanvraag met twee pagina’s.

Bij het aanvragen van een multi-entry visum voor de burgers van de genoemde landen zijn zij verplicht om twee exemplaren van de aanvraag in te dienen. Naast de oorspronkelijke visumaanvraag, wordt een kopie van de tweede aanvraag aanvaard.

Met een toeristenvisum, kunt u voor maximaal een maand (30 dagen) in Rusland verblijven.

Echter, als de reis is gepland voor langer dan 15 dagen, bent u verplicht een gedetailleerd programma met een routekaart van uw verblijf in Rusland, gemaakt door een reisorganisatie die verantwoordelijk is voor uw reis, alsmede documenten ter bevestiging van de volledige betaling van de reisdiensten (factuur op uw naam, betalingsbewijs of een verklaring van uw bankrekening als u met een kredietkaart of overschrijving betaald).

Als de aansluitende vlucht binnen de transitzone is, binnen 24 uur na aankomst in Rusland en u veranderd niet van terminal, dan is een transitvisum niet vereist. In dit geval zal u niet in staat zijn om de luchthaven te verlaten ten behoeve van het bekijken van bezienswaardigheden.

U heeft een transit visum nodig als u meer dan 24 uur in een transitzone verblijft.

Voorafgaand aan de aankoop van tickets, adviseert het Russisch Visa Centrum u contact op te nemen met uw vluchtvaartmaatschappij met de vraag of een transitvisum vereist is voor uw route.

LET OP! In het geval van gedwongen doorvoer kan een transitvisum worden verkregen in de consulaire posten van de luchthaven.

Het doorkruisen van het Russisch grondgebied en het toeren met de auto zijn verschillende dingen.

Het doorkruisen van het Russisch grondgebied om naar uw eindbestemming buiten Rusland te komen door de snelste route, bijvoorbeeld wanneer een andere manier om in het land van bestemming te komen niet mogelijk is of indien het langer duurt.

De afgifte van visa tijd wordt verleend op het afleggen van 500 km per dag via de snelste route door Rusland. (U kunt het aantal kilometers in controleren met behulp van Google Maps).

Toeren met de auto of andere routes wordt beschouwd als gemeenschappelijke of auto toerisme. In een dergelijk geval moet u een bevestiging en voucher van hotel (s) of van een geregistreerd reisbureau, erkend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wat uw reisschema en uw verblijfplaatsen langs de weg verduidelijkt. In dit geval zou het doel van uw reis “auto-toerisme” zijn.

Documenten van de auto registratie en verzekering zijn niet verplicht om een ​​visum te krijgen. Maar wel verplicht bij het overschrijden van de grens, en tijdens uw reis.

U kunt de documenten bij het Russisch Visum Centrum in te dienen voor een consulaire instelling gehouden op de mogelijkheid van de afgifte van een spoed visum (tot en met 3 werkdagen).

Houd er rekening mee dat het besluit om een spoed visum af te geven wordt genomen door de ambassadeur van de Russische Federatie.

De servicekosten worden in rekening gebracht, ongeacht de urgentie van het verkrijgen van een visum.

Vreemdelingen moeten binnen zeven werkdagen nadat zij de Russische Federatie zijn ingereisd, hun aankomst op de beoogde locatie in Rusland, bij een kantoor van de lokale Federale Migratie Dienst registreren. De uitnodigende organisatie is verantwoordelijk voor de gehele registratieprocedure.

Buitenlanders zijn verplicht om de uitnodigende organisatie hun paspoort en Migratie kaart, die voorafgaand gevuld werd met het inreizen van de Russische Federatie te geven. In dergelijke gevallen, uw paspoort en Migratie kaart kan niet worden weggenomen.

De uitnodigende partij kan een Russisch staatsburger, een buitenlandse burger permanent in de Russische Federatie, een staatloze die een permanente verblijfsvergunning heeft, of rechtspersonen en / of hun gelieerde partners of vertegenwoordigers met wie de vreemdeling fysiek woont of wordt toegepast zijn.

Bij het inchecken in het hotel, de administratie van het hotel wordt de uitnodigende partij, zij zijn verplicht binnen 24 uur de Federale Migratie Dienst op de hoogte te stellen van de aankomst van een buitenlander. Ook zijn zij verantwoordelijk alle vereiste maatregelen te nemen voor het registreren van een buitenlandse burger, en ervoor te zorgen dat alle vastgestelde regels worden nageleefd.

Bij uw vertrek uit Rusland, is de uitnodigende organisatie verplicht om het kantoor van de lokale Federale Migratie Dienst binnen 24 uur, op basis van de woonplaats van de organisatie, in kennis te stellen door toezending van het verwijderbare gedeelte van de migratie-kaart zodat deze uit het migranten register kan worden verwijderd.

  • Hoe te registreren

Methoden voor de registratie

 • Persoonlijk
 • Door middel van een wettelijk vertegenwoordiger
 • Via een multifunctioneel centrum

Methoden om procedure te voltooien:

 • Persoonlijk
 • Door middel van een wettelijk vertegenwoordiger
 • Via een multifunctioneel centrum
  • Verwerkingstijden

Verwerking tijd: 1 werkdag

Verwerkingstijd binnen welke de diensten moeten worden geregistreerd:

1 werkdag

  • Wie kunnen worden geregistreerd:
 • Rechtspersonen
 • Buitenlandse burgers
 • Staatlozen
  • Basis voor registratie:

Om de procedure te beginnen, moet een bericht van aankomst direct van de uitnodigende organisatie of buitenlandse burger worden verkregen of eveneens via postbericht van aankomst van de Federale Migratie Dienst van de Russische Federatie na indiening van alle vereiste documenten.

  • Uitkomst

Registratie van aankomst bij de Federale Migratie Dienst.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-NCFL3BJEYG');