Toeristenvisum

Gewoon toeristisch visum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen voor een kortstondig verblijf in het land met als doel toerisme (bezoek aan culturele activiteiten, excursies, bezienswaardigheden).

Gewoon toeristisch visum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen voor een kortstondig verblijf in het land met als doel toerisme (bezoek aan culturele activiteiten, excursies, bezienswaardigheden).

Let op, u kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Gewoon toeristisch visum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen voor een kortstondig verblijf in het land met als doel toerisme (bezoek aan culturele activiteiten, excursies, bezienswaardigheden).

Het wordt afgegeven op grond van de ontvangst van de buitenlandse toerist door een Russische organisatie die actief is als touroperator.

Maximale verblijfsduur in Rusland bij toeristische visa: tot 90 dagen.

Het laat de mogelijkheid toe tot inreis voor het voeren van korte onderhandelingen, deelname aan tentoonstellingen, veilingen en ook voor medische consultaties en onderzoeken. In dit geval wordt bij de bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist bij het punt “doel van de reis” “doelmatig toerisme” aangegeven en wordt het visum afgegeven voor het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, in overeenkomst met de termijn, die aangegeven is in de bevestiging over het verblijf (maar niet meer dan 90 dagen).

Er zijn toeristische visa met eenmalige of tweemalige of meermalige toegang in Rusland.

Op basis van de bevestiging van aanvaarding van de organisatie, waarvan informatie is opgenomen in het Unified Federal Register of Tour Operators, kan een buitenlandse staatsburger een enkele of dubbele inreis krijgen voor een periode van maximaal 3 maanden of een gewoon toeristenvisum met meerdere binnenkomsten voor een periode van maximaal 6 maanden. Tegelijkertijd mag de totale verblijfsduur van een buitenlandse toerist op het grondgebied van de Russische Federatie met een toeristenvisum met meerdere binnenkomsten niet langer zijn dan 90 dagen gedurende elke periode van 180 dagen.

Voor burgers die paspoorten uit Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan bezitten:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan is 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal, voor India – elk verblijf niet langer dan 30 dagen).

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben:

De maximale geldigheidsperiode van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven op basis van de bilaterale overeenkomst van de Russische Federatie met de VS, is 3 jaar (elk toegestaan verblijf is 180 dagen).

Een toeristisch visum met dubbele toegang wordt aan buitenlandse burgers alleen afgegeven in het geval dat, volgens de documenten, tijdens het verblijf in Rusland een bezoek is voorzien aan staten buiten Rusland (buurlanden (GOS, Baltische staten)) of landen, waaruit wordt teruggekeerd via Russisch grondgebied (bv. China, Mongolië). Daarbij moet de route aangegeven worden in het toeristisch pakket (of in de bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist, die afgegeven is door de uitnodigende Russische organisatie).

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar). Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

Graag maken we u attent op het feit dat vanaf 9 november 2021 alle niet-Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen een bewijs van permanent verblijf moeten overleggen om een visum voor Rusland in Nederland aan te vragen: verblijfsvergunning, of een uittreksel uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) als bewijs van permanent verblijf.

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel toeristisch visum moet er voorgelegd worden:

 1. Ontvangst van de toerist door een Russische organisatie, die actief is als touroperator en zijn gegevens zijn opgenomen in het Unified Federal Register van Tour Operators; Dit document bestaat uit twee delen: voucher en een bevestiging. Deze uitnodiging moet persoonlijke gegevens, bestemming, voucher en referentienummer van de uitnodigende partij bevatten.

Aandacht: Voor meer informative over bevestiging, zie monsters en controleer uw tour operator registration – klik hier.

 1. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoort met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;
 2. Visumformulier, ingevuld op de website kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;

(Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het “Visa Centre” aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen en niet “The Embassy”) Alle aanvragers worden vriendelijke verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 1. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel); De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden.
 2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houdt er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

De verzekering moet uit de volgende documenten bestaan: datum wanneer de verzekeringovereenkomst is ondertekend, polisnummer, alle gegevens van de aanvrager en zijn handtekening. Dit document wordt meestal de Ruslandverklaring genoemd. Hij moet de hele geldigheidsduur van het single-, dubble visum dekken, en de geldigheidsduur van de eerste inreis voor een multiple visum. Het moet duidelijk opgeschreven zijn dat de verzekeringsdekking wereldwijd of Rusland, or Europe inclusief Rusland is. Het verzekeringsdekkingsbedrag mag niet lager zijn dan 30.000 euro.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten: EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringen die bovenstaande informatie niet bevatten worden niet geaccepteerd. Houdt uw rekening mee dat garantiebrieven van de werknemers ook nooit geaccepteerd worden.

 1. Als u geen inwoner van Nederland of de Verenigde Staten, moet u een geldig Nederlands verblijfsvergunning verstrekken. Als de aanvrager geen burger is van de EU of de VS, neemt u dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.

Aandacht voor burgers met een Brits, Ierse, Denemarken en Noors paspoort:

Er wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen”) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het is aangevraagd.

Voor burgers die paspoorten uit Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan bezitten:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan is 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal , voor India – elk verblijf niet langer dan 30 dagen).

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben:

De maximale geldigheidsperiode van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven op basis van de bilaterale overeenkomst van de Russische Federatie met de VS, is 3 jaar (elk toegestaan verblijf is 180 dagen).

De standaard maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor een enkele reis of voor dubbele inreis is 30 dagen.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, u uit te nodigen voor een interview of de tijd te verlengen die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag.

Betaling van de consulaire en servicekosten kan worden gedaan in het Visum Centrum.

Let op: De ingediende foto’s moeten aan deze specificaties voldoen.

Lever een recente foto (niet meer dan 6 maanden oud) van uzelf in. De foto’s moeten:

 • 3,5 x 4,5 cm meten, met een lichte achtergrond (wit of gebroken wit) zodat de gelaatstrekken goed zichtbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.
 • Scherp en van goede kwaliteit zijn
 • Afgedrukt zijn op normaal fotopapier
 • Het hele gelaat tonen, zonder glimlach (en zonder zonnebril, hoed/pet of andere hoofdbedekking, tenzij de aanvrager deze draagt wegens religie, geloof of etnische achtergrond).
 • Gelieve de foto op het visumaanvraagformulier te plakken.

Let op: Houd u zorgvuldig aan deze instructies. Indien een aangeboden foto niet aan deze vereisten voldoet, wordt uw aanvraag als onvolledig beschouwd.

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar). Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

De verwerkingsduur kan soms afwijken, indien de Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden hiertoe besluit.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.

De standaard maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor een enkele reis of voor dubbele invoer is 30 dagen.

Voor burgers die in het bezit zijn van paspoorten van Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan is 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal, voor India – elk verblijf niet langer dan 30 dagen). De verwerkingstijd van het visum duurt ongeveer 10 kalenderdagen.

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven op basis van de bilaterale overeenkomst van de Russische Federatie met de VS, is 3 jaar (elk toegestaan verblijf is 180 dagen).

Voor de burgers van de VS duurt de visumverwerkingstijd ongeveer 7 kalenderdagen in het geval van een visum voor een enkele of dubbele invoer. In het geval van aanvragen van meerdere inreisvisa, is de visumverwerkingstijd voor burgers die houder zijn van een paspoort van de Verenigde Staten 10 kalenderdagen.

Voor Europese burgers en burgers van alle andere landen:

Normale visumaanvragen duren ten minste 7 kalenderdagen om te verwerken.

Voor houders van Australische paspoorten:

Voor de burgers van Australië duurt de visumverwerkingstijd minimaal 14 kalenderdagen.

Voor houders van paspoorten uit het Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland:

Voor die burgers die naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetie, Alany, Ingoesjetie reizen, duurt de visum verwerkingstijd minimal 10 kalenderdagen.

Voor burgers die groene en grijze paspoorten van geen staatsburgerschap hebben en die zijn geboren in Syrië, Libië, Afghanistan, Irak, Jemen, Pakistan, Bangladesh en Egypte, duurt de verwerkingstijd voor een visum minimaal 20 werkdagen.

Voor burgers die in het bezit zijn van paspoorten van Syrië, Libië, Afghanistan, Irak, Jemen, Pakistan, Bangladesh en Egypte, duurt de verwerkingstijd van een visum minimaal 20 werkdagen.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, IJsland State, Liechtenstein en de Zwitserse

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

TOERISTVISUM
SINGLE-ENTRY/ DUBBLE VISUM
MET EEN TOTALE DUUR VAN HET VERBLIJF IN RUSLAND NIET MEER DAN 90 DAGEN PER PERIODE VAN

7 KALENDER DAGEN

76 EU 55 EU
3 WERKDAGEN 152, EU

55 EU

CONSULAIR TARIEF

SERVICVERGOEDING
(INCL. BTW)

VERNIEUWEN VAN EEN VISUM EN TRANSFER VAN EEN VISUM

41.80

55 EU

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben

VERWERKINGSTIJD CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

TOERISTVISUM
SINGLE-ENTRY/ DUBBLE VISUM

15 KALENDER DAGEN

175,75 55 EU

MULTIPLE-ENTRY VISUM

15 KALENDER DAGEN 175,75

55 EU

 

Voor burgers van Japan

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

TOERISTVISUM
SINGLE-ENTRY/ DOUBLE-ENTRY VISA

7 KALENDERDAGEN

32.80 EU

55 EU

Voor burgers van China

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

 SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

TOERISTVISUM
SINGLE-ENTRY VISA

7 KALENDERDAGEN

47 55 EU

DOUBLE-ENTRY VISA

7 KALENDERDAGEN

94

55 EU

Voor burgers van Angola, Vietnam

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

TOERISTVISUM
SINGLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

37.60

55 EU

DUBBLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN 60.2

55 EU

Voor inwoners van andere landen en landloze personen

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

TOERISTVISUM
SINGLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

76

55 EU

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-NCFL3BJEYG');